• 08:00h - 16:00h
  • +387 59 373 552
  • gojko.bilkon@gmail.com
  • Српски језик
  • Deutsch
  • English

Projekat isporuke HTZ opreme za Rudnik i Termoelektranu Gacko.

Isporuka panela HTZ opreme za jednog od najvećih proizvođača električne energije u jugoistočnoj evropi.

Klijent: RITE Gacko
Datum: 2017 – 2018
Link: http://ritegacko.com